Chata na prodej-czyli milion kulejących mikroscenariuszy dość teatralnego obrazu.

Chata na prodej-czyli milion kulejących mikroscenariuszy dość teatralnego obrazu.

Chata na prodej Tomáša Pavlíčka to licząc małe doświadczenie młodego reżysera film dosyć poczciwie zrealizowany. Kameralne kino, sporo nazwisk, dobre usytuowanie charakterologiczne, czy życiowe trudy…